Zakres Usług

Zapraszamy do kontaktu

Profile Doradztwo Kompetencyjne

Małgorzata Szwarocka

Tel. (+48) 605 555 422

E-mail: kontakt@profilekompetencyjne.pl

Profile Doradztwo Kompetencyjne powstało z myślą o specjalistach ds. personalnych i konsultantach ds. rekrutacji, na co dzień zajmujących się reorganizacją zatrudnienia, weryfikacją kompetencji kandydatów do pracy czy określaniem potrzeb szkoleniowych pracowników i wykorzystujących w tych działaniach systemy zarządzania kompetencjami.

Kilkuletnia współpraca z różnorodnymi Klientami – korporacjami, organizacjami z polskim kapitałem, firmami konsultingowymi – potwierdziła, że jakość prowadzonych projektów personalnych zależy w decydującej mierze od doboru technik i tylko stosowne i wiarygodne narzędzia mogą zapewnić efektywność merytoryczną i kosztową prowadzonych prac.

Doświadczenie w obszarze rekrutacji, direct i executive search, szkoleń i szeroko pojętego doradztwa zawodowego dało nam możliwość praktycznej oceny skuteczności powszechnie stosowanych metod, tj. wywiad biograficzny i kompetencyjny, próbki pracy, symulacje, ankiety, analiza referencji i testy psychometryczne. A praca w projektach niejednokrotnie dowiodła, że żadna technika stosowana samodzielnie nie wystarcza do zebrania wszystkich niezbędnych informacji o pracowniku. Wiemy, że dopiero zastosowanie kilku odpowiednio dobranych narzędzi zapewnia właściwy stopień wiarygodności i jakości uzyskanych danych.

Zdobytą praktykę łączymy z posiadaną wiedzą psychologiczną i dziś oferujemy naszym Klientom wsparcie procesów personalnych badaniem kompetencji pracowników z wykorzystaniem testów psychometrycznych i modeli kompetencyjnych.

Współpraca z nami

W codziennej pracy kierujemy się zasadami etyki psychologicznej. Bardzo ważna jest dla nas obiektywność oceny kompetencji oraz uczciwość wobec Klientów i badanych kandydatów do pracy / pracowników. Wyrazem tego jest przede wszystkim szczerość i lojalność we współpracy, jak również portfolio wykorzystywanych narzędzi psychome- trycznych. Wszystkie stosowane przez nas testy są wystandaryzowane i znormalizowane.

Współpracę z nami obok otwartości i uczciwości charakteryzuje profesjonalizm i elastyczność działania. Nie mamy ambicji podejmować się zadań, którym nie możemy sprostać. Realizacji zobowiązań przyświeca zasada zachowania najwyższych standardów. Pracę z każdym Klientem traktujemy indywidualnie, każdorazowo ustalając warunki współpracy i odpowiadając na konkretne oczekiwania.